TECHNISCHE TEKENINGEN MAKEN

WERKWIJZE NIEUWBOUWHUIS BOUWEN MET HET BOUWMENU 

De werkwijze van Het BouwMeNu is erop gericht jou zoveel mogelijk inzicht, overzicht en duidelijkheid te geven. Dat geeft vertrouwen waarmee je met veel plezier en een gerust hart jouw woondroom realiseert. Het BouwMeNu kent 4 heldere stappen: 1 het haalbaarheidsonderzoek, 2 het ontwerpen van je nieuwbouwwoning, 3 het maken van technische tekeningen, 4 het bouwen van je nieuwbouwhuis.

TECHNISCHE TEKENINGEN MAKEN

Het BouwMeNu verzorgt in slechts 4 stappen het hele proces van het woningontwerp tot en met de oplevering van je nieuwbouwhuis. Het BouwMeNu geeft inzicht, overzicht en duidelijkheid. De 4 stappen zijn:
1 het haalbaarheidsonderzoek;
2 het ontwerpen van je nieuwbouwhuis;
3 de bouwkundige tekeningen maken;
4 het bouwen van je woning.

3 De bouwkundige tekeningen maken
Na het woningontwerp maakt Het BouwMeNu de bouwkundige tekeningen. Deze technische tekeningen zijn om 2 redenen nodig:
1 voor het aanvragen van de omgevingsvergunning (bouwvergunning);
2 zodat de aannemer de bouwkosten definitief kan vaststellen.

De technische tekeningen waarmee de omgevingsvergunning wordt aangevraagd bestaan uit een situatietekening, plattegrondtekeningen, geveltekeningen,
doorsnedetekeningen en detailtekeningen.

De bouwkundige tekeningen 'borduren' voort op de ontwerptekening. De sfeer en uitstraling van je nieuwbouwhuis en de ruimtebeleving van het interieur zijn al bekend. Op de technische tekeningen komt meer en gedetailleerdere informatie te staan. B.v. de hoeveelheid stopcontacten, de radiatoren en waar eventueel spotjes in het plafond moeten. Ook zet Het BouwMeNu overal maten bij. De gemeente kan dan precies zien hoe dik een dakrand is, hoe groot het balkon is of ze kunnen controleren of de deuren breed genoeg zijn. Voor de omgevingsvergunning zijn ook verschillende berekeningen nodig. De constructieberekening, daglichtberekening, ventilatieberekening en berekeningen m.b.t.
de energiezuinigheid van je nieuwbouwhuis worden door Het BouwMeNu gemaakt.

Heb je nog vragen? Jeroen Boersma helpt je graag verder: 050-2111636. Je kan ook een e-mail sturen naar info@bouwme.nu

BOUWMENU-WERKWIJZE-BOUWTEKENINGEN-02
BOUWMENU-WERKWIJZE-BOUWTEKENINGEN-01