PROJECTEN artikel

PROJECTEN

Elk woningontwerp van Het BouwMeNu wordt vanuit 3 kanten belicht. 1 Vanuit het Interieur. Hoe zien de woningplattegronden eruit en wat zijn de gebruiksmogelijkheden van de nieuwbouwwoning? 2 Vanuit het exterieur. Hier komt met name de sfeer, de uitstraling en de bouwstijl van de woning naar voren. 3 De bouwkundige details en het materiaalgebruik. Dit geeft een indruk van hoe bepalend deze zijn voor de bouwstijl.

INTERIEUR, LEVENSLOOPBESTENDIGE WONING, VRIES

Een levensloopwoning of levensloopbestendige woning is een woning waar alle functies zich op de begane grond bevinden. Deze woning is ontworpen voor een gezin met meerdere kinderen die binnen een paar jaar zelfstandig gaan wonen. Dan moet de woning tot in lengte van jaren prettig bewoonbaar zijn voor 2 mensen. In de woning zijn meerdere plekken ontworpen met verschillende functies en sferen.

EXTERIEUR, LEVENSLOOPBESTENDIGE WONING, VRIES

De woning is een rechthoek met een puntdak. Dat schreef de gemeente voor. De hoogte van de dakgoten is een resultante van de maximale nokhoogte, de voorgeschreven minimale dakhelling in combinatie met de wensen van de opdrchtgevers. Door 2 elementen aan de voor- en achterzijde toe te voegen en door aan de tuinzijde het dak 'af te snijden' ontstaat met weinig middelen een woning met karakter.

BOUWEN, LEVENSLOOPBESTENDIGE WONING, VRIES

De levensloopbestendige woning wordt gebouwd door Bouwbedrijf Doornbos uit Tynaarlo (een van de bouwpartners van het Bouwme.nu). In juli 2016 is de bouw begonnen. Hiernaast zijn foto's van de bouw te zien. Met enige regelmaat zullen er nieuwe foto toegevoegd worden om een indruk te geven van wat een bouwproces behelst.