HANDIGE INFO artikel

HANDIGE INFORMATIE

Wanneer je je eigen nieuwbouwhuis wilt ontwerpen en bouwen moet je een aantal stappen zetten en procedures doorlopen. Dat is op zich niet ingewikkeld en tegelijkertijd niet voor iedereen helder. Het BouwMeNu helpt je graag verder. Op deze pagina krijg je van de meest belangrijke zaken heldere en beknopte informatie. Over de stichtingskosten, het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning, de bouwregels, het beeldkwailteitsplan en vergunningsvrij bouwen.

HET BESTEMMINGSPLAN

Wanneer je een nieuwbouwhuis wilt bouwen heb je een omgevingsvergunning nodig. Voorheen heette dat een bouwvergunning. Om een omgevingsvergunning te kunnen krijgen moet het bouwplan o.a. voldoen aan het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is door de gemeente opgesteld. In een bestemmingsplan staan meerdere eisen, o.a.:
-waar op het bouwkavel mag je de woning bouwen? (het zogenaamde bouwvlak)
-hoe ver moet de woning vanaf de kavelgrens blijven?
-hoeveel m2 van het bouwkavel mag maximaal bebouwd worden?
-hoe hoog mag je huis maximaal?
De regels van het bestemmingsplan zijn niet overal gelijk. Per gemeente kunnen er verschillen zijn. Maar ook binnen een gemeente kunnen er in verschillende wijken andere regels gelden. Je doet er dus verstandig aan je goed (te laten) informeren over wat wel en wat niet mag. Het Bouwme.nu doet dit standaard tijdens een haalbaarhiedsonderzoek.

Er zijn 4 manieren om te kijken wat wel en wat niet voldoet aan het bestemmingsplan.
1 via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (niet erg gebruiksvriendelijk)
2 met een schetsmatig idee bij de gemeente langsgaan
3 de gemeente vragen om het desbetreffende bestemmingsplan op te sturen
4 door Het Bouwme.nu een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren.

Je plannen voldoen niet aan het bestemmingsplan, wat nu?
Als je plannen niet voldoen aan het bestemmingsplan betekent dat niet dat je geen omgevingsvergunning kunt krijgen. In sommige gevallen is de gemeente bereid om mee te werken aan een wijziging op het bestemmingsplan. Die bereidheid moet je, voordat je een ontwerp maakt, goed aftasten. Wanneer de gemeente mee wil werken is zij, binnen bepaalde kaders, bevoegd om de afwijking met een reguliere omgevingvergunning procedure af te handelen. Als de afwijking van het bestemmingsplan te groot is en de gemeente wil nog steeds meewerken dan wordt een uitgebreide procedure opgestart. Houdt dan wel rekening met minimaal een half jaar proceduretijd.

BOUWMENU-HANDIGE-INFORMATIE-BESTEMMINGSPLAN-02
BOUWMENU-HANDIGE-INFORMATIE-BESTEMMINGSPLAN-03