HANDIGE INFO artikel

HANDIGE INFORMATIE

Wanneer je je eigen nieuwbouwhuis wilt ontwerpen en bouwen moet je een aantal stappen zetten en procedures doorlopen. Dat is op zich niet ingewikkeld en tegelijkertijd niet voor iedereen helder. Het BouwMeNu helpt je graag verder. Op deze pagina krijg je van de meest belangrijke zaken heldere en beknopte informatie. Over de stichtingskosten, het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning, de bouwregels, het beeldkwailteitsplan en vergunningsvrij bouwen.

DE OMGEVINGSVERGUNNING

De gemeente toetst in een omgevingsvergunningsprocedure allerlei zaken. Een bouwplan moet o.a. voldoen aan het bouwbesluit, aan het bestemmingsplan en andere plaatselijk verordeningen. Je blijft zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan alle voorschriften. Wanneer de gemeente iets over het hoofd ziet betekent dat dus niet dat je daarmee gevrijwaard bent van de desbetreffende voorschriften. Stel je dus goed op de hoogte van de zaken waaraan je woningontwerp moet voldoen.

Welke vergunningen moet je aanvragen?
Op www.omgevingsloket.nl kan je een vergunningscheck doen.  Aan het einde van de check krijg je een overzicht van de aan te vragen vergunningen. LET OP, deze vergunningscheck gaat alleen over het onderdeel ‘bouwen’. Regels van het bestemmingsplan worden in deze check niet meegenomen. Ga altijd bij de gemeente na welke vergunningen er eventueel nog meer nodig zijn. Laat je een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren door Het Bouwme.nu, dan inventariseren wij de benodigde vergunningen voor je.

Vooroverleg of conceptaanvraag
Voordat je een omgevingsvergunning aanvraagt kan je ook een conceptaanvraag indienen. Dit doe je redelijk vroeg in het ontwerpproces. De gemeente doet een juridische toets (voldoet het plan aan het bestemmingsplan?) en de welstand kijkt mee. Je krijgt vervolgens een schriftelijke reactie met eventuele op- en aanmerkingen. Deze kan je verwerken voordat je de definitieve vergunning aanvraagt. Aan een conceptaanvraag kunnen geen rechten ontleend worden maar je kan wel met een gerust hart de omgevingsvergunning indienen.

Wat en hoe dien je een omgevingsvergunning in?
Om een omgevingsvergunning in te dienen heb je tekeningen nodig. Het Bouwme.nu kan die voor je maken. Er zijn ook berekeningen nodig van o.a. de constructie en de energieprestatie van je nieuwbouwhuis. Ook die berekeningen kan Het Bouwme.nu voor je verzorgen. Via www.omgevingsloket.nl kan je de aanvraag indienen. Helaas zijn er wel kosten aan een omgevingsvergunning gebonden. Deze zogenaamde leges worden door de gemeente geïnd en kunnen per gemeente behoorlijk verschillen.

BOUWMENU-HANDIGE-INFORMATIE-OMGEVINGSVERGUNNING-03
BOUWMENU-HANDIGE-INFORMATIE-OMGEVINGSVERGUNNING-02