HANDIGE INFO artikel

HANDIGE INFORMATIE

Wanneer je je eigen nieuwbouwhuis wilt ontwerpen en bouwen moet je een aantal stappen zetten en procedures doorlopen. Dat is op zich niet ingewikkeld en tegelijkertijd niet voor iedereen helder. Het BouwMeNu helpt je graag verder. Op deze pagina krijg je van de meest belangrijke zaken heldere en beknopte informatie. Over de stichtingskosten, het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning, de bouwregels, het beeldkwailteitsplan en vergunningsvrij bouwen.

DE BOUWREGELS

Elke nieuwbouwwoning moet aan de bouwregels voldoen. Die regels staan omschreven in het bouwbesluit. In grote lijnen zijn bouwregels verdeeld in 4 categorieën:
1 veiligheid;
2 gezondheid;
3 bruikbaarheid;
4 energiezuinigheid.
In de categorie veiligheid staan b.v. regels m.b.t. vluchten bij brand en hoe hoog een traphek moet zijn. Bij gezondheid kan je denken aan regels omtrent ventilatie en daglicht. Bij bruikbaarheid wordt o.a. omschreven hoe groot en hoe hoog een bepaalde ruimte minimaal moet zijn. En bij energiezuinigheid wordt bepaald hoe energiezuinig je huis precies moet zijn. Alle regels zijn te vinden op www.bouwbesluitonline.nl. Voor een leek is het lastig wegwijs te worden aan de ‘brei’ aan informatie. Een deskundige werkt dagelijks met de bouwregels en kan je er goed bij helpen.

Duurzaamheid
Het bouwbesluit stelt ook eisen aan de energiezuinigheid van je nieuwbouwhuis. De energiezuinigheid wordt uitgedrukt in een zogenaamde energieprestatiecoëfficiënt (EPC). M.b.v. een goed isolatie, goede winddichte details, goed uitgedachte installaties en een goede ventilatie kan deze energieprestatiecoëfficiënt beïnvloed worden. Om aan te tonen dat je huis energiezuinig genoeg is moet er een EPC-berekening gemaakt worden. Dat is specialistisch werk. Het Bouwme.nu kan je hierbij helpen.

Aardbevingsbestedig bouwen
Dit is een dusdanig nieuw thema dat kennis omtrent aardbevingsbestendig bouwen nog niet breed beschikbaar is. Er gaan echter wel geluiden op dat met de volgende update van het bouwbesluit er ook regels m.b.t. aardbevingsbestendig bouwen worden opgenomen.

BOUWMENU-HANDIGE-INFORMATIE-BOUWREGELS-02
BOUWMENU-HANDIGE-INFORMATIE-BOUWREGELS-03