HANDIGE INFO artikel

HANDIGE INFORMATIE

Wanneer je je eigen nieuwbouwhuis wilt ontwerpen en bouwen moet je een aantal stappen zetten en procedures doorlopen. Dat is op zich niet ingewikkeld en tegelijkertijd niet voor iedereen helder. Het BouwMeNu helpt je graag verder. Op deze pagina krijg je van de meest belangrijke zaken heldere en beknopte informatie. Over de stichtingskosten, het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning, de bouwregels, het beeldkwailteitsplan en vergunningsvrij bouwen.

HET BEELDKWALITEITSPLAN

Of je het nou leuk vindt of niet maar in veel gevallen is er een beeldkwaliteitsplan opgesteld door de gemeente die, zoals het woord al zegt, de kwaliteit van het beeld van een nieuwbouwwijk waarborgt. Een stedenbouwkundig plan legt vast waar gebouwen en huizen worden gebouwd, hoe groot de nieuwbouwkavels zijn, waar een straat ligt en waar een grasveld en een speelplaats komt. Het beeldkwaliteitsplan voegt daar een laag aan toe. In dat plan wordt vastgelegd wat de sfeer en uitstraling van een straat, een woonerf of een openbaar gebied moet zijn.
Alle plannen die gemaakt worden worden door de welstand getoest aan het beeldkwaliteitsplan. Als een plan niet aan de gestelde regels voldoet wordt er geen omgevingsvergunning verleend.

Nut en noodzaak
Het doel van een beeldkwaliteitsplan is om de kwaliteit van de openbare ruimte te waarborgen. Die kwaliteit is op een bepaald moment gedefinieerd en vastgelegd. Een kwaliteit kan zijn dat er een bepaalde uniformiteit ontstaat in een straat of een wijk. Of b.v. een dorpse intimiteit. Als uniformiteit het doel is kan er niet een diversiteit aan vormen en materialen gebruikt worden. Is intimiteit het doel dan liggen hele moderne en harde materialen als staal en glas niet erg voor de hand.

Materialen en vorm
De regels van een beeldkwaliteitsplan zijn vaak van invloed op de vorm van je nieuwbouwhuis en op het materiaalgebruik. Soms wordt een bakstenen gevel voorgeschreven, een andere keer is een natuurlijke gevelbekleding vereist. In beide gevallen is er nog genoeg ruimte voor een persoonlijke invulling. Er zijn b.v. meerdere soorten bakstenen waarmee je ook nog eens kunt combineren. Zo is er ook te kust en te keur voor wat betreft natuurlijke bouwmaterialen. Als er beperkingen zijn voor de vorm dan heeft dat meestal betrekking op de bouwhoogte en/of op de vorm van het dak. In beide gevallen blijven er genoeg mogelijkheden over om je eigen persoonlijke nieuwbouwhuis te realiseren.

BOUWMENU-HANDIGE-INFORMATIE-BEELDKWALITEITSPLAN-02
BOUWMENU-HANDIGE-INFORMATIE-BEELDKWALITEITSPLAN-04