HANDIGE INFO artikel

HANDIGE INFORMATIE

Wanneer je je eigen nieuwbouwhuis wilt ontwerpen en bouwen moet je een aantal stappen zetten en procedures doorlopen. Dat is op zich niet ingewikkeld en tegelijkertijd niet voor iedereen helder. Het BouwMeNu helpt je graag verder. Op deze pagina krijg je van de meest belangrijke zaken heldere en beknopte informatie. Over de stichtingskosten, het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning, de bouwregels, het beeldkwailteitsplan en vergunningsvrij bouwen.

VERGUNNINGSVRIJ BOUWEN

Wat vergunningen betreft zijn er 3 smaken. Een bouwactiviteit is 1 vergunningsplichtig of 2 meldingsplichtig of 3 vergunningsvrij LET OP. Een bouwwerk kan wel vergunningsvrij zijn maar dat betekent niet per definitie dat je helemaal geen omgevingsvergunning nodig hebt. Je bouwplannen moeten namelijk ook voldoen aan het bestemmingsplan. Is dat niet het geval dan moet je voor dat zogenaamde ruimtelijke ordening (RO) gedeelte toch een omgevingsvergunning aanvragen.

Wel of geen omgevingsvergunning
Op deze pagina wordt vooral ingegaan op vergunningsplichtige of vergunningsvrije bouwwerken. Over volledige nieuwbouw kunnen we kort zijn. Daar heb je altijd een omgevingsvergunning voor nodig. Bouw je iets aan of op je bestaande huis of bouw je iets in de tuin dan heb je niet altijd een vergunning nodig.

In eerste instantie is het belangrijk vast te stellen waar je gaat bouwen. Op het voorerf, zijerf of achtererf. Wil je op het voorerf bouwen dan heb je altijd een omgevingsvergunning nodig. In de meeste gevallen ook als je op het zijerf bouwt. Op het achtererf is dat niet altijd nodig.

Een volgende belangrijke term is het bebouwingsgebied. M.b.v. het bebouwingsgebied kan je uitrekenen hoeveel m2 bijgebouw er in totaal op je kavel mag staan. Je moet dus ook rekening houden met bijgebouwen die er al zijn. Worden de m2 bijgebouw met je nieuwe bouwplan overschreden dan moet je in ieder geval een vergunning aanvragen voor het RO gedeelte. Dit voorgaande is iets uitgebreider uitgelegd op www.legaldutch.nl.

Stel dat je op het achtererf gaat bouwen en dat je de maximale toegestane m2 bijgebouw niet overschrijdt dan heb je voor het gedeelte RO geen vergunning nodig.  Maar misschien wel voor het onderdeel bouwen. Het gaat te ver om hier toe te lichten wanneer je daar wel of geen omgevingsvergunning voor nodig hebt. Maar Het Bouwme.nu helpt je graag verder. Download hier het informatieblad "Bij een hoofdgebouw behorende bouwwerken" van de rijksoverheid.

Dakkapel
Wil je weten hoe het zit met een dakkapel dan heeft de rijksoverheid daar ook een informatieblad voor. Download hier,  "dakkapellen, Wanneer vergunningvrij, wanneer omgevingsvergunning nodig?"

Tot slot. Ook zonder omgevingsvergunning moet je aan de regels van het bouwbesluit voldoen. Daar ben en blijf je zelf verantwoordelijk voor.

BOUWMENU-HANDIGE-INFORMATIE-VERGUNNINGSVRIJ-BOUWEN-02
BOUWMENU-HANDIGE-INFORMATIE-VERGUNNINGSVRIJ-BOUWEN-03