HOE WIL JIJ WONEN

HOE WIL JIJ WONEN?

Hoe jij wil wonen is een andere vraag dan, hoe wil je dat je woning er uit gaat zien. Wonen doe je binnen, dat vraagt iets van het interieur van je nieuwbouwhuis. Wil je veel of weinig ruimte op de begane grond of op de verdieping? Uit hoeveel mensen bestaat je gezin? Werk je thuis? Wil je een levensloopbestendige woning? Allemaal vragen die van invloed zijn op het ontwerpen van een passende woningplattegrond.

WONINGPLATTEGRONDEN

Hiernaast zijn een aantal woningplattegronden te zien van zowel de beganegrond als de verdieping. Deze plattegronden laten zien dat je met het BouwMeNu alle kanten op kan. Voor elke (gezins)situatie kan een woning-plattegrond ontworpen worden. Ook kan je hier inspiratie opdoen. Door de verschillen te laten zien en de voor- en nadelen daarvan toe te lichten zorgt het BouwMeNu ervoor dat jij  zo bewust mogelijke keuzes kunt maken.
 

VERSCHILLENDE GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN

Bij het ontwerpen van je woningplattegrond houdt het BouwMeNu o.a. rekening met verschillende gebruiksmogelijkheden. Hoe wil je je huis nu gebruiken en hoe kan je je woning in de toekomst gebruiken? Moet de garage iets groter zodat je het later ook als kantoor, slaapkamer of zelfstandige woonunit kan gebruiken? Het BouwMeNu houdt in het woningontwerp zoveel mogelijk rekening met mogelijke veranderende woonwensen. 

KOZIJNEN, DAGLICHT EN GEBRUIK

De positie en de afmeting van de kozijnen zijn belangrijk voor de uitstraling van je huis en ook voor de gebruiksmogelijkheden van je nieuwbouwhuis. B.v. een groot raam kan mooi zijn en tegelijkertijd je huis te veel opwarmen. De plek van een kozijn of deur kan bepalend zijn voor hoe je je woning kunt inrichten. Het BouwMeNu houdt daar rekening mee. Krijg je genoeg daglicht in je woning, heb je een mooi uitzicht, kan je je huis goed inrichten?